Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo lịch tiếp dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện năm 2022
False 8657Ngày cập nhật 31/12/2021

Thường ruwqcj HĐND gửi Thông báo lịch tiếp dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện năm 2022. Đề nghị các Ban ngành đoàn thể, các đơn vị  tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn và các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 200