Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình thực hiện tài chính Ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022
False 7496Ngày cập nhật 20/12/2021

Báo cáo tình hình thực hiện tài chính Ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 41