Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo giám sát việc xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 2
False 12944Ngày cập nhật 20/12/2021

Báo cáo giám sát kết quả xử lý ý kiến cử tri kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII (TL phục vụ kỳ họp thứ 3)

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 7.038