Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo giám sát kết qủa giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2
False 5750Ngày cập nhật 20/12/2021

     Qua giám sát thực tế và trực tiếp làm việc với UBND huyện. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện nhận thấy UBND huyện đã nghiên cứu xử lý 31/31 ý kiến, kiến nghị cử trị tại báo cáo tổng hợp số 14/BC-HĐND của HĐND huyện đạt 100%. Trong đó: Có 04 ý kiến được trả lời trực tiếp tại kỳ họp thứ 2, 27 ý kiến trả lời tại kỳ họp thứ 3. Nhìn chung, việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm; từng bước đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện đã làm văn bản chuyển đến cấp trên giải quyết.

    

 Kết quả giải quyết đối với 27 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri được UBND huyện trả lời tại kỳ họp thứ 3. Cụ thể như sau:

    1. Có 15/27 ý kiến, kiến nghị, phản ánh, chiếm tỷ lệ 55,5% đã được UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, giải quyết và trả lời dứt điểm. Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được huyện giao lại cho UBND xã tiếp tục xử lý hoàn thành trong năm 2021. Trong đó:

- 05 ý kiến, kiến nghị đã được xử lý xong, gồm: (1) Điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Hương Hữu; (2) thống nhất địa điểm và thời gian thu tiền điện; (3) mở lớp dạy nghề tại xã Thượng Long; (4)việc Công ty Thủy điện Thượng Nhật xả lũ; (5)việc sớm bố trí vốn nâng cấp, sửa chữa, mở rộng đường từ UBND xã Thượng Long đến cầu A Kỳ.

- 05 ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND huyện trả lời không đầu tư do (kinh phí quá lớn, hiệu quả không cao, chưa cấp thiết,...), bao gồm: (1) đường bê tông từ Trạm y tế xã đến bể nước ruộng A Sên khu vực nghĩa địa thôn Ta Lu xã Thượng Nhật; (2) đầu tư cầu ngầm phía trên Khe Ba Tiêu đi qua các hộ dân đang sinh sống; (3) tiếp tục đầu tư nâng cấp bờ kè sông Tả trạch xã Hương Sơn; (4) đầu tư vỉa hè đường Bế Văn Đàn, thị trấn Khe Tre; (5) đầu tư nâng cấp và mở rộng đường từ cầu A2 về thôn A2.

- 05 ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao lại cho các địa phương tiếp tục xử lý dứt điểm ổn định sản xuất, gồm: (1) việc xin nâng cấp cống thoát nước nhà ông Trần Ngần giáp nhà ông Lê Viết Hà sạt lở nặng (xã Hương Xuân); (2) xin nâng cấp tuyến đường từ Ngã ba Thượng Lộ đến nhà ông Hoàng Đình Thành (xã Thượng Lộ); (3) sớm bố trí kinh phí đầu tư giai đoạn 2 để đưa nước về các nhánh nội đồng phục vụ tưới tiêu (công trình thủy lợi Khe Môn, Hương Lộc); (4) đầu tư kè chống sạt lở khu vực đồng ruộng Vinh Mỹ vì mỗi lần mưa lũ đến, thường xuyên gây ra sạt lở lớn làm mất đất sản xuất của người dân (thôn 7 xã Thượng Quảng); (5) sửa chữa đập kênh mương thôn 4 khe Thành An để đảm bảo nước tưới cho đồng ruộng diện tích khoảng 1,5ha (xã Hương Sơn). Qua đó, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã khảo sát nắm tình hình thực tế ở các xã, cơ bản đã khắc phục xong trong năm 2021.

      2. Có 10/27 ý kiến, kiến nghị, phản ánh (chiếm tỷ lệ 37%) đưa vào thực hiện giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: (có phụ lục kèm theo)

- Có 03 ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm ngành Điện lực. UBND huyện đã chỉ đạo ngành điện lực kiểm tra, đề xuất phương án giải quyết và sẽ được bổ sung vào kế hoạch thực hiện trong năm 2022 và 2023.

- Có 07 ý kiến, kiến nghị của  cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo địa phương nghiên cứu đưa vào các hạng mục thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (gồm 3 chương trình) giai đoạn 2021-2025 của địa phương mình quản lý. Vì hiện nay cấp trên chưa có hướng dẫn cụ thể về các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025; chưa có kế hoạch phân bổ nguồn lực để địa phương triển khai thực hiện.

      3. Có 02/27 ý kiến, kiến nghị, phản ánh (chiếm tỷ lệ 7,5%) thuộc thẩm quyền cấp trên. UBND huyện đã có văn bản kiến nghị các sở, ngành chức năng kiểm tra xử lý và đang tiếp tục theo dõi đôn đốc thực hiện. (có phụ lục kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 7.050