Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
False 6786Ngày cập nhật 16/12/2021

Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3).

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 7.044