Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
False 6323Ngày cập nhật 16/12/2021

Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3).

Đề nghị các đ/c Đại biểu HĐND huyện và các đại biểu khách mời vào cập nhật để thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 7.008