Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tờ trình xin xem xét thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2021-2025
False 11024Ngày cập nhật 16/12/2021

Tờ trình xin xem xét thông qua các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2021-2025 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề nghị các Đại biểu HĐND huyện và các đại biểu khách mời vào cập nhật thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 6.964