Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình trọng điểm năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
False 3400Ngày cập nhật 16/12/2021

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình trọng điểm năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (LT phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề nghị Đại biểu HĐND huyện và đại biểu khách mời vào cập nhật thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 6.989