Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021
False 3581Ngày cập nhật 16/12/2021

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề nghị Đại biểu HĐND huyện và đại biểu mời cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 292