Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII
False 6010Ngày cập nhật 14/12/2021

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII (TL phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề nghị các đ/c Đại biểu HĐND huyện và đại biểu khách mời vào cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 172