Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện NQ 01/2016/NQ-HĐND ngày 24/3/2016 của HĐND huyện về năng cao chất lượng cbccvc giai đoạn 2016-2021
False 7535Ngày cập nhật 14/12/2021

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện NQ 01/2016/NQ-HĐND ngày 24/3/2016 của HĐND huyện về năng cao chất lượng cbccvc giai đoạn 2016-2021 (TL phục vụ kỳ họp thứ 3). Đề nghị các đại biểu HĐND và đại biểu mời vào cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 162