Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa VII
False 7827Ngày cập nhật 08/12/2021

Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian họp:  02 ngày, vào 21 và 22 tháng 12 năm 2021

Phiên họp trù bị vào lúc 7 giờ 30 ngày 21 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm:  Tại Hội trường huyện Nam Đông.

Nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách năm 2021; bàn quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nghiên cứu kỷ các tài liệu đã được gửi trước cho đại biểu HĐND huyện, nhất là báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo tài chính ngân sách.

- Gửi nội dung chất vấn (nếu có) đến Thường trực HĐND huyện trước ngày khai mạc kỳ họp 10 ngày.

- Chuẩn bị những ý kiến phát biểu, chất vấn tại kỳ họp.

- Trong những ngày họp HĐND huyện, nếu đại biểu HĐND huyện nào được mời dự bởi cuộc họp khác hoặc dự hội nghị ngành dọc nên cử đồng chí khác đi thay, trường hợp vắng mặt phải được sự đồng ý của Thường trực HĐND huyện./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 92