Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thường trực HĐND họp thống nhất một số nội dung trước kỳ họp thứ 3
False 8010Ngày cập nhật 07/12/2021

      Ngày 06/12/2021 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp thống nhất kết quả giám sát và rà soát một số nhiệm vụ cần thực hiện trình kỳ họp thứ 3. Do đồng chí Lê Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

      Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Thường trực HĐND huyện cần thống nhất, thông qua những nội dung để phê duyệt chuẩn bị trình kỳ họp thứ 3 cuối năm 2021 như sau:

  • Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2;
  • Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 3;
  • Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2021;
  • Chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa VII;
  • Tờ trình, Nghị quyết thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện;
  • Nội dung chất vấn.

      Thống nhất thành phần mời tham dự và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa VII.

      Qua đó, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Trưởng, Phó Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện bám chức năng nhiệm vụ theo luật định cùng Thường trực HĐND huyện chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa VII./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 264