Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết về việc giải thể Phòng Y tế huyện Nam Đông và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông
False 15581Ngày cập nhật 24/11/2021

Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết về việc giải thể Phòng Y tế huyện Nam Đông và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế từ Phòng Y tế huyện Nam Đông vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.169.587
Truy cập hiện tại 8.593