Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII và những nội dung cấp thiết tại kỳ họp trước chưa xử lý xong
False 5038Ngày cập nhật 12/11/2021

Thường trực HĐND huyện ban hành Quyết định sô 25/QĐ-HĐND ngày 12/11/2021, về việc thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII và những nội dung cấp thiết  tại kỳ họp trước chưa xử lý xong. Kế hoạch và lịch giám sát kèm theo, đề nghị Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn, và các Thành viên đoàn cập nhật thực hiện./

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 6.969