Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
False 14025Ngày cập nhật 13/07/2018

  Vào lúc, 11 giờ 00 ngày 10/7/2018 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.  

     HĐND đã xem xét 25 báo cáo, tờ trình và thông qua 06 Nghị quyết: Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2018; về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2017; về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về đền bù, giải phòng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư Thượng Nhật; kết quả giám sát của Đoàn giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 – 2017;  về quy hoạch chung thị trấn Khe Tre huyện Nam Đông đến năm 2030; về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ đầu năm điều chỉnh Quy hoạch huyện Nam Đông. HĐND huyện cũng đã dành thời gian để các cơ quan hữu quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

    Qua đó, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, sau kỳ họp này, tôi đề nghị các tổ đại biểu HĐND huyện sớm có kế hoạch tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua đến cử tri và nhân dân. Đồng thời, thường xuyên bám sát cơ sở để tìm hiểu, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND huyện và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND huyện.

     Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VI đã thành công tốt đẹp.

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.130.725
Truy cập hiện tại 9.151