Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Huyện Nam Đông tổ chức kỳ họp thư 6 hội đồng nhân dân huyện khoá VI.
False 21037Ngày cập nhật 10/07/2018

    8 giờ 00 phút ngày 09/7/2018 HĐND huyện chính thức khai mạc kỳ họp thứ 6 khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan, các địa phương, trường học.

   Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ nghe và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh của huyện. Cụ thể như sau: Nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; tài chính ngân sách; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5; báo cáo chỉ đạo điều hành; chương trình trọng điểm. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thông báo về tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018. Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND huyện 6 tháng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án huyện báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2018; xem xét thông qua điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre huyện Nam Đông đến năm 2030; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm điều chỉnh quy hoạch huyện Nam Đông và một số nội dung khác trình tại kỳ họp.

   Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, kỳ họp lần này quyết định nhiều nội dung rất quan trọng. Vì vây, Chủ tọa kỳ họp yêu cầu các vị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để tham gia xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện; góp phần thành công vào nội dung chương trình kỳ họp./.

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.342.706
Truy cập hiện tại 4.418