Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HĐND huyện kết thúc đợt giám sát “tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2017”
False 14658Ngày cập nhật 10/06/2018

     Ngày 04  tháng 6 năm 2018, HĐND tổ chức họp đoàn giám để xem xét kết quả giám sát về “tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 đến 2017” trên địa bàn huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng Chủ tịch HĐND huyện Trưởng đoàn chủ trì, các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện và các đồng chí phó Ban Kinh tế - XH và Ban Pháp chế HĐND huyện, Mặt trận, Phụ nữ huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

     Sau khi nghe đại diện đoàn báo cáo kết quả giám sát và những ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên trong đoàn đã thống nhất một số kết quả đạt được như sau:

     Qua 7 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có nhiều nổ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu. UBND huyện, các ngành, Mặt trận đoàn thể đã có nhiều Đề án, Chương trình, Kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới được chú trọng, nhận thức của cán bộ và nhân dân đối với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được nâng lên.

   Nhân dân đã hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới, đã có nhiều chuyển biến trong phong trào đóng góp quỹ đất, hoa màu, vật kiến trúc; đầu tư nâng cấp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của gia đình; đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập; hưởng ứng  phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh trật tự. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm khá. Đã huy động nguồn lực đầu tư và lồng ghép nguồn vốn thực hiện được nhiều hạng mục công trình quan trọng như đường giao thông, trường học, nhà văn hóa xã và nhiều hạng mục thiết yếu khác. Bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến, khởi sắc.

     Kết quả cụ thể: Từ năm 2011-2017 đã huy động nguồn lực nhà nước, các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các xã với tổng kinh phí là 446,75 tỷ đồng trên một số lĩnh vực sau: Giáo dục: Đến nay có 23/28 trường đạt chuẩn (9 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở, trong đó có 3 trường tiểu học đạt mức độ 2). Thành lập mới trường THCS Hương Hòa, chuyển đổi trường Tiểu học Nam Phú thành trường Tiểu học và THCS Nam Phú. Có 10/10 xã đạt chuẩn quốc gia về tiêu chí giáo dục. Y tế: Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế ngày càng cao, bình quân các xã đạt 90,05%. Đến nay có 8/10 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Môi trường: Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt chuẩn Quốc gia bình quân các xã đạt 38,9%. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Đến năm 2017, có 1/10 xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 9/10 xã đạt tiêu chí về An ninh trật tự. Đến nay, toàn huyện đã có 5/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã định canh định cư. Nhưng đánh giá theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 xã đạt cao nhất là 17/19 tiêu chí, xã đạt thấp nhất là 9/19 tiêu chí. Theo kế hoạch của huyện 02 xã Thượng Quảng, Thượng Nhật sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017, nhưng đến nay chỉ đạt 11/19 tiêu chí. Những tiêu chí chưa đạt tập trung chủ yếu vào tiêu chí hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hoá, giao thông, môi trường, y tế, thu nhập bình quân, nhà ở dân cư, hệ thống chính trị.

      Qua đó, Đoàn đã nêu lên một số tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đó là: Đối với 3 xã Thượng Nhật, Thượng Quảng, Thượng Lộ, theo Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, huyện dự kiến xây dựng 1-2 xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018. Nhưng đến nay, số tiêu chí chưa đạt còn nhiều; công tác bảo vệ môi trường của hộ gia đình ở các xã vẫn chưa thực hiện tốt, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân chưa cao; tỷ lệ hàng rào xanh còn thấp, khuôn viên, đường làng ngõ xóm vẫn chưa thật sự xanh, sạch, đẹp. Tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới còn chậm; kết quả thực hiện các tiêu chí chưa đáp ứng được yêu cầu kế hoạch, nghị quyết của HĐND huyện đề ra. Thượng Quảng còn 4 tiêu chí chưa đạt (hộ nghèo, nhà ở, môi trường và ATTP, hệ thống chính trị); Thượng Nhật còn 6 tiêu chí chưa đạt (nhà ở, hộ nghèo, TCSX, văn hóa, môi trường và ATTP, hệ thống chính trị); Thượng Lộ còn 8 tiêu chí chưa đạt (CSVC văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức SX, văn hóa, môi trường và ATTP, hệ thống chính trị); các xã còn lại trên 9 tiêu chí chưa đạt. Đầu tư phát triển sản xuất còn hạn chế, các ngành nghề phi nông nghiệp chậm đầu tư phát triển; thu nhập bình quân đầu người tăng chậm, nhiều xã khó đạt được mức thu nhập bình quân đầu người theo chuẩn quy định mới (QĐ 1980); tỷ lệ hộ nghèo còn cao; nhà ở không đạt chuẩn còn nhiều. Công tác Thành lập hợp tác xã có liên kết sản xuất đối với một số xã đạt chuẩn NTM còn gặp khó khăn; chưa đánh giá chính xác nhu cầu của người dân khi đầu tư các mô hình phát triển sản xuất, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng theo chuẩn tại Quyết định số 1980 vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt.

     Đoàn giám sát đã chỉ ra nguyên nhân chủ yếu do là: Công tác điều hành, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể của một số xã, thôn chưa đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết, chỉ đạo thực hiện còn chung chung, thiếu cụ thể và quyết tâm chưa cao; Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới có phát động, nhưng chưa duy trì thường xuyên, chưa tạo được khí thế sôi nổi trong nhân dân; chưa đủ mạnh, chưa có sức thuyết phục, thiếu gương mẫu; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và hộ gia đình về chủ trương xây dựng nông thôn mới chưa cao; thiếu kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện việc xây dựng NTM; Nguồn lực đầu tư của Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu, chậm so với nhu cầu,...

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.475.743
Truy cập hiện tại 1.144