Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhận dân huyện Nam Đông tổ chức kỳ họp HĐND bất thường
False 16611Ngày cập nhật 23/05/2018

       Ngày 22 tháng 5 năm 2018 HĐND huyện Nam Đông tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Trưởng ban, Ban pháp chế HĐND huyện. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan.

 

Chủ tịch HĐND huyện Mai Văn Dũng nhấn mạnh, tại kỳ họp bất thường lần này HĐND huyện sẽ xem xét miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Hồ Thị Hòa; bầu bổ sung Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, xem xét tờ trình giới thiệu nhân sự của Thường trực HĐND huyện, để bầu bổ sung chức danh Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kết thúc kỳ họp, HĐND huyện đã thống nhất thông qua 02 nghị quyết: Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; về việc xác nhân kết quả bầu chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Quá đó, đảm bảo số lượng, bộ máy hoạt động của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa VI đúng luật định. /.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.503.225
Truy cập hiện tại 704