Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện về đè án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo.
False 8876Ngày cập nhật 26/07/2021

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện về đè án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo. (Tài liệu phục vụ kỳ họp)

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.529.698
Truy cập hiện tại 6.405