Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm của UBND huyện
False 10773Ngày cập nhật 21/07/2021

Báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm của UBND huyện. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII).

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.665.117
Truy cập hiện tại 222