Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện VI
False 938Ngày cập nhật 21/07/2021

Báo cáo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện VI (lài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII)

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 2.103