Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Báo cáo thực hiện tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
False 11343Ngày cập nhật 21/07/2021

Báo cáo thực hiện tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2, khóa VII)./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 4.915