Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo công tác Thanh tra, tiếp dông dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021
False 6417Ngày cập nhật 21/07/2021

Báo cáo công tác Thanh tra, tiếp dông dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2, khóa VII).

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.529.698
Truy cập hiện tại 3.104