Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp triển khai một sơ nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 2 khóa VII
False 2042Ngày cập nhật 13/07/2021

     Ngày 9/7/2021 Thường trực HĐND huyện họp triển khai một sơ nhiệm vụ tháng 7/2021 và phân công nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp thứ 2 HĐND khóa VII. Thành phần gồm các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng chuyên viên Văn phòng. Do đồng chí Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Đại diện lãnh đạo HĐND huyện thông qua các nội dung buổi họp, cụ thể như sau:

1. Đại diện Thường trực HĐND huyện trình bày Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026;

2. Thường trực HĐND huyện thông qua Chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII;

3. Chuẩn bị một số nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII

      Qua đó, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, các Ban bám việc để thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, đặc biệt các ban khẩn trương tổ chức thẩm tra báo cáo chuẩn bị kỳ họp thứ 2 đảm bảo quy định; Văn phòng HĐND và UBND huyện cần quan tâm thực hiện tốt công tác phục vụ; chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ kỳ họp./.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 2.157