Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI và những nội dung cấp thiết tại kỳ họp trước chưa xử lý xong
False 2304Ngày cập nhật 01/07/2021

Được sự nhất trí của TTHĐND huyện Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Quyết định thành lập đoàn giám sát xử lý ý kiến cử tri kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị các đơn vị liên quan, các xã thị trấn vào cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 1.946