Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VII
False 11615Ngày cập nhật 30/06/2021

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo nội dung liên tịch kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII, qua trang thông tin điện tử huyện đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn vào cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.908