Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
False 2478Ngày cập nhật 30/06/2021

    Chiều ngày 29/6/2021 Thường trực HĐND huyện khóa VII, tổ chức Hội nghị liên tịch giữ Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ huyện để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ hai nhiệm kỳ 2021-2026. Do đồng chí Lê Thị Thu Hương  - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND  huyện; đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.

      Qua đó, Hội nghị đã thống nhất một số nội dung sau: Tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện sẽ xem xét 29 báo cáo; 15 tờ trình, đề án, biểu quyết thông qua 18 nghị quyết .

      Thời gian tổ chức kỳ họp thứ hai của HĐND huyện khóa VII dự kiến 02 ngày trong khoảng từ ngày 26 - 27 tháng 7 năm 2021.

      Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ hai; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch thẩm tra, giám sát theo quy định của Luật. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện bám nội dung liên tịch, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện đúng quy định./. 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 2.004