Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện giám sát xây dưng Nông thôn mới tại UBND xã Hương Phú
False 17642Ngày cập nhật 11/05/2018

     Chiều ngày 09/5/2018, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND Hương Phú, về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2017. Do đồng chí Hồ Ngọc Hà – PCT HĐND huyện - Trưởng đoàn, đồng chí Trần Xuân Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, cùng các đồng chí trong Thường HĐND, các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp – PTNT, Trạm khuyến nông, Chánh Văn phòng HĐND UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND và các ngành liên quan xã Hương Phú.

       Qua giám sát thực tế xã Hương Phú đã đạt 18/19 tiêu chí (trừ tiêu chí chợ) và được công nhận đạt chuẩn thông thôn mới vào năm 2015. Kết quả triển khai thực hiện về đầu tư xây dựng và quản lý hạ tầng giao thông nông thôn: Từ năm 2011 – 2015, đã tổ chức triển khai thực hiện đường giao thông liên thôn, xóm, đường ngõ xóm, đường vào vùng sản xuất,… Tổng đầu tư được 14,4 km đường nội đồng, với kinh phí thực hiện: 14,271 triệu đồng (nhà nước đầu tư 5.911 triệu đồng, nhân đóng góp 8.360 triệu đồng và 1047 ngày công); năm 2016 đầu tư công trình giao thông nông thôn: 6 công trình, dài 1.197m, tổng kinh phí 524.021.000đ (nhân dân đóng góp 20.000.000đ); năm 2017: đầu tư 345m đường, tổng kinh phí 108.385.000đ (nhân dân đóng góp 20.000.000đ).

    Xã đã được đầu tư nâng cấp một số tuyến kênh mương với kinh phí là 320 triệu đồng; đầu tư cơ sở vật chức trường học, kinh phí thực hiện 7.500 triệu đồng; thiết chế văn hóa thể thao được nâng cấp, sữa chữa với kinh phí thực hiện 4.430 triệu đồng (nhân dân đóng góp 80 triệu đồng); nhiều nhiệm vụ khác như tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác quy hoạch được thực hiện đảm bảo quy định.

    Đến nay, theo quyết định 1980 so với tiêu chí mới thì xã Hương phú chỉ đạt được 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt đó là:  tiêu chí số 13: tổ chức sản xuất HTX; tiêu chí số 16: về văn hóa, một số thôn còn xảy ra tình trạng sinh con thứ 3; tiêu chí số 17: về nước sạch, thiếu đường ống chính nên một số hộ dân khó khăn trong việc đấu nối sử dụng nước sạch; tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị chưa đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”.

    Kế hoạch năm 2018 xã Hương Phú phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu theo (quyết định 1980) chuẩn nông thôn mới./.

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 72