Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giấy mới tham dự kỳ họp thứ 1 HĐND huyện khóa VII
False 3441Ngày cập nhật 14/06/2021

Văn phòng HĐND và UBND huyện gứi giấy mới dự họp kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị các đơn vị và các xã, thị trấn vào cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 1.969