Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo triệu tập kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa VII
False 3315Ngày cập nhật 09/06/2021

    Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thông báo triệu tập kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

    Nội dung chủ yếu tại kỳ họp này: Hội đồng nhân dân huyện nghe Uỷ ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBMTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu ra trong cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biệu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII. Bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện.

     Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện khóa VII, nghiên cứu thực hiện nghiêm túc./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 2.115