Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện xây dựng kế hoạch giám sát việc xây dưng Nông thôn mới trên địa bàn
False 15189Ngày cập nhật 02/05/2018

      Ngày 26/4/2018, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc “Giám sát tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2016 và đến cuối năm 2017”.

           Qua đó, nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đưa ra những khó khăn, hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

            Kết thúc giám sát, Đoàn báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trình HĐND huyện xem xét tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018). Đối tượng giám sát đợt này bao gồm: Giám sát trực tiếp đối với các xã: Hương Phú, Thượng Lộ và Hương Giang (có lịch kèm theo); giám sát gián tiếp (thông qua báo cáo) đối với các xã: Thượng Long, Hương Hữu, Thượng Nhật, Hương Lộc, Thượng Quảng, Hương Hòa, Hương Sơn. Sau đó Đoàn làm việc với UBND huyện và phòng Nông nghiệp & PTNT huyện.

            Thời gian giám sát  theo lịch từ ngày 08 đến 21/5/2018./. (có file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.768