Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021
False 3306Ngày cập nhật 03/06/2021

Văn phòng HĐND  và UBND huyện gửi Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021. Đề nghị các đơn vị vào cập nhật để thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 2.099