Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp 6 tháng đầu năm 2021
False 4284Ngày cập nhật 04/05/2021

Thường trực HĐND huyện Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021, trình kỳ họp HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.015