Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ – HĐND về đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021
False 8930Ngày cập nhật 04/05/2021

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ – HĐND về đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo, của đoàn giám sát HĐND huyện.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.808
Truy cập hiện tại 106