Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thường trực HĐND huyện hoàn thành giám sát chuyên đề đầu năm 2018
False 14010Ngày cập nhật 03/04/2018

       Ngày 16 đến 19 tháng 3 năm 2018, Thường trực HĐND tổ chức đoàn giám việc “triển khai thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND” tại 3 xã Hương Hòa, Hương Sơn, Hương Hữu. Do đồng chí Hồ Ngọc Hà Phó Chủ tịch HĐND huyện Phó trưởng đoàn chủ trì, các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện và các đồng chí phó Ban Kinh tế - XH và Ban Pháp chế HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

       Qua giám sát, các xã đã triển khai, thực hiện tương đối tốt các Luật như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Tiếp công dân, Luật Kiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, từ khi Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân có hiệu lực đến nay. Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã chỉ đạo các Ban HĐND xã nghiên cứu và bám sát Luật để thực hiện đúng quy trình. Nhìn chung, hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND cấp xã có tiến bộ rõ rệt và từng bước đi vào nề nếp. Hàng năm, hầu hết các xã đã xây dựng chương trình giám sát của HĐND cấp mình. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát bằng các hình thức như: giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giám sát kỳ họp,… Qua đó, đại biểu HĐND xã đã phản ánh những mặt tồn tại, bất cập trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế xã hội và Quốc phòng, an ninh,… của người bị chất vấn. Các ý kiến chất vấn tại mỗi kỳ họp đã được các ngành, bộ phận chuyên môn giải trình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình giải quyết; đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng, giúp bộ máy chính quyền địa phương thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Tại các kỳ họp Thường trực HĐND xã đã giao cho 2 ban HĐND thẩm tra, giám sát các báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách trình tại kỳ họp. Tuy nhiên, một số xã các Ban vẫn chưa nắm rõ Luật hoạt động giám sát, chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch để tổ chức giám sát; từ đó chưa phát huy được chức năng thẩm tra tờ trình, báo cáo tại kỳ họp…

     Đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn giám sát yêu cầu Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong thời gian tới, tập trung chỉ đạo các Ban, đại biểu HĐND xã nghiên cứu kỹ các văn bản, Luật liên quan, tăng cương hoạt động giám sát trên các lĩnh vực; các Ban HĐND xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phát huy vai trò của Ban trong hoạt động giám sát. Từng bước đưa hoạt động giám sát của HĐND xã mình đi vào nề nếp, nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của xã nhà nói riêng và huyện Nam Đông nói chung./.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.521