Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ - HĐND
False 8447Ngày cập nhật 09/04/2021

      Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 24/3/2016 của HĐND huyện về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoàn 2016-2021 và những năm tiếp theo. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan như: Phòng Tài chính – KH, Giáo dục – Đào tạo, Nội vụ và Văn phòng HĐND - UBND huyện.

     Qua nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của xã giai đoạn 2016-2021. Nhìn chung, UBND huyện đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chưa đạt, sấp sỉ đạt, do nhiều nguyên nhân khách quan khác (trường hợp sắp nghĩ hưu, lớn tuổi, mới chuyển công tác đến, đang theo học,… chủ yếu rơi vào cán bộ chuyên trách cấp xã); một số xã việc bố trí cán bộ, công chức còn một vài trường hợp chưa đảm bảo vị trí việc làm; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn  kế cận cấp xã chưa đảm bảo kịp thời để thay thế,… một số cán bộ, công chức năng lực thực tiễn vẫn còn hạn chế, không chịu tìm tòi học hỏi; tinh thần trách nhiệm chưa cao, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả công việc, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn; thực hiện nhiệm vụ tinh giảm biên chế chưa đạt. Nguyên nhân: Do chất lượng cán bộ, công chức, viên chức không đồng đều, một số đã lớn tuổi nên ngại học tập nâng cao trình độ; các đơn vị sự nghiệp công lập đều hoạt động do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, quy mô nhỏ, số lượng biên chế ít, khó chuyển đổi để cắt giảm biên chế.

       Qua đó, cùng với ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên đoàn giám sát. Đồng chí Mai Văn Dũng – CT HĐND huyện nhấn mạnh. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cần có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu; quan tâm kiểm tra việc thực hiện kỹ luật, kỹ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của mình; cần quan tâm vấn đề nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức đã được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới đảm bảo tiêu chuẩn mà nghị quyết đề ra./.

 

Vương Thị Thiện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.800