Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ – HĐND huyện tại Thượng Nhật
False 7466Ngày cập nhật 07/04/2021

    Chiều ngày 01/4/2021 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Thật về kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND huyện ngày 24/3/2016 nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoàn 2016-2021 và những năm tiếp theo. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; Đại diện lãnh đạo UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo  2 Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan và Văn phòng HĐND và UBND huyện.

      Qua nghe Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật  báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của xã giai đoạn 2016-2021; ý kiến tham gia thảo luận của các thành phần tham dự họp. Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, xã Thượng Nhật đã thực hiện cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc đề ra; mặt dù đã được bồi dưỡng, tập huấn nhiều lần, nhưng việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một số cán bộ công chức xã còn yếu; cán bộ, công chức chưa chịu tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ về chuyên môn, còn thiếu trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa cao,…; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn hạn chế dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

    Qua đó, Đồng chí Huỳnh Thị Lan – PCT HĐND huyện nhấn mạnh, xã Thượng Nhật cần có giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của mình; nhận xét, đánh giá cán bộ công chức hàng năm cần đảm bảo công bằng, chính xác. Hàng năm, xây dựng kế hoạch quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn kế cận tốt hơn. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới đảm bảo tiêu chuẩn mà nghị quyết đề ra./.

 

Vương Thị Thiện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.692