Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ – HĐND huyện tại Thượng Quảng
False 7556Ngày cập nhật 07/04/2021

    Sáng ngày 01/4/2021 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Quảng về kết quả thực hiện đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoàn 2016-2021 và những năm tiếp theo (theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND huyện ngày 24/3/2016). Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát – CT UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo  2 Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan và Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

      Làm việc với UBND xã Thượng Quảng, sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của xã giai đoạn 2016-2021; ý kiến tham gia thảo luận của các thành phần tham dự họp. Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của xã Thượng Quảng, đội ngũ cán bộ, công chức xã được nâng lên rõ rệt; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra đối với cấp xã; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức xã Thượng Quảng khá cao. Hiện có 18/19 CBCC là đại học, cao đẳng, 01 sơ cấp, đang theo học đại học (CT Hội CCB xã). Tuy nhiên, so với mặt bằng chung chất lượng, kỹ năng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc đòi hỏi ngày càng cao; ứng dụng công nghệ thông tin ở một số cán bộ công chức còn hạn chế, việc tinh giảm biên chế ảnh hưởng rất lớn đến việc sắp xếp bố trí cán bộ, công chức và ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc.

    Qua đó, Đồng chí Huỳnh Thị Lan – PCT HĐND huyện nhấn mạnh, xã Thượng Quảng quan tâm rà soát xây dựng kế hoạch quy hoạch và đào tạo cán bộ nguồn kế cận tốt hơn; xem xét bố trí CBCC đảm bảo vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn; có giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của mình; nhận xét, đánh giá cán bộ công chức hàng năm cần đảm bảo công bằng, chính xác. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới đảm bảo tiêu chuẩn mà nghị quyết đề ra./.

 

Vương Thị Thiện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.687