Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND “Về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021” tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
False 9589Ngày cập nhật 30/03/2021

      Chiều ngày 29/3/2021 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nắm tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 24/3/2016 về đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021”. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Hồ Thị Hương – Phó Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; đại diện các đơn vị liên quan; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

     Đoàn công tác HĐND huyện  làm việc với lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Qua nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-HĐND  về "nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo”; ý kiến tham gia thảo luận thành viên đoàn. Đồng chí Huỳnh Thị Lan – PCT HĐND huyện kết luận: Đa sô các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra phòng Giáo dục cơ bản đã thực hiện đạt và gần đạt; một số chỉ tiêu chưa đạt là do nhiều nguyên nhân khách quan,…

     Qua đó, đồng chí  Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện rà soát những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện đề án, nguyên nhân; kiến nghị đề xuất, từ đó có giải pháp khắc phục làm tốt giai đoạn tiếp theo./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.819