Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ – HĐND huyện tại Thượng Lộ
False 9339Ngày cập nhật 30/03/2021

      Sáng ngày 29/3/2021 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Lộ về kết quả thực hiện đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoàn 2016-2021 và những năm tiếp theo (theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND huyện ngày 24/3/2016). Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện- Phó Trưởng đoàn; đồng chí Hồ Thị Hương – PCT UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

       Làm việc với UBND xã Thượng Lộ, đồng chí Phó Trưởng đoàn triển khai nội dung buổi làm việc. Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộ báo cáo kết quả thực hiện việc bố trí, sắp xếp và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của xã; ý kiến tham gia thảo luận của các thành phần tham dự họp. Nhìn chung, qua quá trình thực hiện đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của xã Thượng Lộ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra đối với cấp xã. Tuy nhiên, qua thực tế một số cán bộ, công chức được đào tạo chưa áp dụng tốt vào nhiệm vụ, công việc được giao; nguyên nhân một số cán bộ, công chức năng lực tiếp thu kém, chưa chịu khó tìm tòi học hỏi nâng cao kiến thức và năng lực cho bản thân. Dẫn đến một số kiên thức về ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế,…

      Qua đó, Đồng chí Huỳnh Thị Lan – PCT HĐND huyện nhấn mạnh, xã Thượng Lộ trước hết cần quan tâm công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ nguồn; có giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của mình; nhận xét, đánh giá cán bộ công chức hàng năm cần đảm bảo công bằng, chính xác. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới./.

 

 

 

Vương Thị Thiện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.808