Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về các nội dung liên quan trình bày tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021
False 9615Ngày cập nhật 08/03/2021

Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về các nội dung liên quan trình bày tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, đơn vị liên quan và các xã thị trấn vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị Hội nghị tổng kết vào ngày 09/3/2021 (Tài liệu phục vụ hội nghị)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.308
Truy cập hiện tại 2.517