Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 23/6/2016 của Huyện ủy và Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020
False 6334Ngày cập nhật 08/03/2021

Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 23/6/2016 của Huyện ủy và Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, đơn vị liên quan và các xã thị trấn vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị Hội nghị tổng kết vào ngày 09/3/2021 (Tài liệu phục vụ hội nghị)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.739.986
Truy cập hiện tại 2.406