Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021
False 8839Ngày cập nhật 02/03/2021

Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, lên trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, đơn vị liên quan và các xã thị trấn vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị Hội nghị tổng kết vào ngày 09/3/2021 (Tài liệu phục vụ hội nghị)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.073
Truy cập hiện tại 2.433