Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giấy mời Hội nghị tổng kết HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
False 9083Ngày cập nhật 02/03/2021

Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển giấy mời Hội nghị tổng kết HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 lên trang thông tin điện tử huyên. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật để thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.945
Truy cập hiện tại 2.772