Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thường trực HĐND huyện thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2018 theo kế hoạch
False 11371Ngày cập nhật 14/03/2018

        Ngày 05/3/2018 Thường trực HĐND huyện thông báo lịch giám sát thực hiện kế hoạch đã được ban hành ngày 22/02/2018, về việc triển khai thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

    Qua đó, nhằm đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Luật hoạt động giám sát của HĐND ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trong thời gian qua. Trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát trong thời gian tới.

    Để đợt giám sát thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng tiến độ mang lại hiệu quả cao. Thường trực HĐND huyện đã sớm ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 22/02/2018, gồm các thành phần sau: Đồng chí Mai Văn Dũng, Chủ tịch HĐND huyện trưởng đoàn, các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện và các đồng chí phó Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Đoàn tổ chức giám sát từ ngày 16 đến 19 tháng 3 năm 2018./. (Kèm theo file kế hoạch và lịch giám sát).

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.985.595
Truy cập hiện tại 2.620