Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo triệu tập hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện khóa VI
False 12169Ngày cập nhật 25/02/2021

Được sự nhất trí của thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND  huyện gửi Thông báo triệu tập lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị đại biểu HĐND huyện vào cập nhật nghiên cứu.thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.590
Truy cập hiện tại 2.664