Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hội đồng nhân dân huyện triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2018
False 15447Ngày cập nhật 11/03/2018

   Ngày 02/3/2018 Thường trực HĐND huyện họp triển khai nhiệm vụ tháng 3. Thành phần gồm các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng chuyên viên. Do đồng chí Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

       Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đánh giá sơ bộ tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 2 như: việc giám sát tình hình sản xuất, đời sống nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên Đán Mậu Tuất, quan tâm hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo,…đặc biệt quan tâm hơn đối với các xã đồng bào dân tộc thiểu số, giám sát việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bón phân, làm cỏ lúa nước vụ Đông – Xuân đảm bảo đúng quy trình và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2018 để Thường trực HĐND, lãnh đạo hai Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng bám sát thực hiện. Cụ thể như sau:

       Trong tháng 3, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện tiếp tục tăng cường giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện ban hành tại kỳ họp thứ 5; đồng thời xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề theo dự kiến. Thường trực HĐND tổ chức giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tại một số xã theo kế hoạch; chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2018 giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn; hai Ban bám sát nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả hơn; Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác phục vụ; trực tiếp làm việc với UBND huyện thống nhất phương án, đề án đăng ký để Thường trực HĐND đưa vào kỳ họp chuyên đề vào tháng 4 năm 2018,… và một số nội dung quan trọng khác.

      

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.342.706
Truy cập hiện tại 4.100