Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo nội dung liên tịch chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021
False 11958Ngày cập nhật 22/02/2021

Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện phát hành Thông báo liên tịch chuẩn bị Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND huyện, tại trang Thông tin điện tử huyện. Đề nghị các Đại biểu HĐND, các đơn vị, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.689