Tìm kiếm
Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
False 3701Ngày cập nhật 07/01/2021

Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện phát hành Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, các đồng chí Đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, ban ngành liên quan, các xã, thị trấn vào cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.604
Truy cập hiện tại 4.086